Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Phú Phát

Mã số thuế: 6400418554

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Đất Xanh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400418515

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Khắc Hưng

Mã số thuế: 6400418427

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-03-2020

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Và Xây Dựng Huy Phát

Mã số thuế: 6400418392

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-03-2020

Địa chỉ: Số 15, thôn Nam Anh, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Bách Tín Pharmacy

Mã số thuế: 6400418360

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 18-03-2020

Địa chỉ: Số 99, Thôn 3, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xăng Dầu Phương Nga

Mã số thuế: 6400418353

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 17-03-2020

Địa chỉ: Bon Jơng Play III, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tập Đoàn Khánh Dương

Mã số thuế: 6400418314

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 16-03-2020

Địa chỉ: Thôn Đắk Hợp, Xã Đắk Drô, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huấn Trang

Mã số thuế: 6400418226

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Vm

Mã số thuế: 6400418233

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Thôn 16, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Eco Nam Dong

Mã số thuế: 6400418201

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-03-2020

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...