Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Cao Bằng


Công Ty TNHH Thác Bản Giốc Cao Bằng

Mã số thuế: 4800917498

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Số nhà 9, tổ 8 , Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Tươi

Mã số thuế: 4800917480

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Số nhà 024 E, Tổ 01, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Hưng Giang Cao Bằng

Mã số thuế: 4800917473

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Giáo Dục Pioneer Cao Bằng

Mã số thuế: 4800917360

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Hưng Thịnh Cao Bằng

Mã số thuế: 4800917353

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Phố Dạ Hương, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Hưng Thịnh Xuân Trường

Mã số thuế: 4800917314

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12-03-2020

Địa chỉ: Xóm Bản Thán , Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Gia Linh Cb

Mã số thuế: 4800917307

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12-03-2020

Địa chỉ: Tổ 7 , Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Quây Sơn

Mã số thuế: 4800917339

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12-03-2020

Địa chỉ: Số nhà 36, tổ 12 , Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Toàn

Mã số thuế: 4800917233

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 06-03-2020

Địa chỉ: Số nhà 33, Tổ 5, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thiết Kế Thế Sa

Mã số thuế: 4800917152

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26-02-2020

Địa chỉ: SN 095 - Tổ 06, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...