Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa


Công Ty TNHH Xưởng Nước Đá Vĩnh Tân

Mã số thuế: 4201879268

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 25-02-2020

Địa chỉ: Thôn Tuần Lễ, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Gkn Lê Danh

Mã số thuế: 4201812785

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-09-2018

Địa chỉ: Thôn Tuần Lễ, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...