Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa


Chi Nhánh Công Ty TNHH Hải Ân

Mã số thuế: 3700333264

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 14-04-2000

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 21/03/2020


Công Ty TNHH Thảo Dược Công Nghệ Cao Sài Gòn Vân Phong

Mã số thuế: 4201868731

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-11-2019

Địa chỉ: Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Hợp Thuận Phát

Mã số thuế: 4201806037

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-08-2018

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...