Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Vạn Lương - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa


Công Ty TNHH Hoa Đá Phương Nam

Mã số thuế: 4201878592

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-02-2020

Địa chỉ: Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ankada

Mã số thuế: 4201871318

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 28-11-2019

Địa chỉ: Thôn Quảng Phước, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Vân

Mã số thuế: 4201865794

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-10-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty CP Đầu Tư Bắc Vân Phong

Mã số thuế: 4201834901

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-03-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...