Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Vạn Long - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa


Công Ty TNHH Tấn Kim Vn

Mã số thuế: 4201880418

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-03-2020

Địa chỉ: Thôn Long Hòa, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...