Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Vạn Khánh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa


Công Ty TNHH Xd Đăng Vinh 19

Mã số thuế: 4201861140

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-09-2019

Địa chỉ: Thôn Suối Hàng, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:


Hệ thống đang xử lý yêu cầu...