Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Vạn Hưng - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thủy Sản Trung Nguyên

Mã số thuế: 4201876732

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 20-01-2020

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Đt-xd Hải Đạt

Mã số thuế: 4201876228

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: Thôn Xuân Tây, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Sinh Thái Nha Trang

Mã số thuế: 4201872008

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-12-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đo Đạc Quốc Hưng Land

Mã số thuế: 4201869189

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-11-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Nông Dược Sài Gòn Vạn Ninh

Mã số thuế: 4201868717

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-11-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Hải Sản Thành Lợi

Mã số thuế: 4201868040

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-10-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 1, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Phú Quý Vạn Ninh

Mã số thuế: 4201866491

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-10-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 2, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Hùng Phát Vạn Vinh

Mã số thuế: 4201849880

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 18-06-2019

Địa chỉ: QL1A, Thôn Xuân Tự 2, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Thủy Sản Khánh Hiền

Mã số thuế: 4201837444

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 29-03-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Gia Võ Vct

Mã số thuế: 4201820225

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-11-2018

Địa chỉ: thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...