Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa


Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Sinh Thái Nha Trang

Mã số thuế: 4201872008

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-12-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ankada

Mã số thuế: 4201871318

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 28-11-2019

Địa chỉ: Thôn Quảng Phước, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Đo Đạc Quốc Hưng Land

Mã số thuế: 4201869189

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-11-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thảo Dược Công Nghệ Cao Sài Gòn Vân Phong

Mã số thuế: 4201868731

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-11-2019

Địa chỉ: Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Nông Dược Sài Gòn Vạn Ninh

Mã số thuế: 4201868717

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-11-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Biển Sài Gòn Vân Phong

Mã số thuế: 4201868428

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-11-2019

Địa chỉ: 20 Trần Phú, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Hải Sản Thành Lợi

Mã số thuế: 4201868040

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-10-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 1, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Quân Tiến Phát

Mã số thuế: 4201866477

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-10-2019

Địa chỉ: Số 401 Hùng Vương, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Phú Quý Vạn Ninh

Mã số thuế: 4201866491

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-10-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 2, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Vân

Mã số thuế: 4201865794

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-10-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...