Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa


Công Ty TNHH Xây Dựng Mẫn Kỳ

Mã số thuế: 4201883521

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-03-2020

Địa chỉ: Phú Cang 1, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Tấn Kim Vn

Mã số thuế: 4201880418

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-03-2020

Địa chỉ: Thôn Long Hòa, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xưởng Nước Đá Vĩnh Tân

Mã số thuế: 4201879268

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 25-02-2020

Địa chỉ: Thôn Tuần Lễ, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Sáu Tâm 9

Mã số thuế: 4201878521

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 25-02-2020

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ Dân Phố 15, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Tm Quang Khang

Mã số thuế: 4201879405

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 25-02-2020

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Hoa Đá Phương Nam

Mã số thuế: 4201878592

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-02-2020

Địa chỉ: Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thủy Sản Trung Nguyên

Mã số thuế: 4201876732

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 20-01-2020

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Đt-xd Hải Đạt

Mã số thuế: 4201876228

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: Thôn Xuân Tây, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Bảo Ngọc

Mã số thuế: 4201872551

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Sinh Thái Nha Trang

Mã số thuế: 4201872008

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-12-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...