, mã số thuế: , có địa chỉ trụ sở tại: , ngành kinh doanh chính: . Thông tin chi tiết của công ty tham khảo dưới đây.

Thông tin chi tiết
Nếu phát hiện các dữ liệu của quý công ty, doanh nghiệp bị sai lệnh như tên công ty: - bị sai, Mã số thuế: - không chính xác, Địa chỉ công ty: - chưa cập nhật chưa đúng, hay bất cứ thông tin về doanh nghiệp bị sai sót. Đề nghị quý doanh nghiệp báo cáo ngay cập nhật lại để thông tin được xác thực nhất.

Ngành nghề Kinh Doanh
Lưu ý: Các dữ liệu thông tin về , có địa chỉ trụ sở tại , mã số thuế và các thông tin liên quan của công ty. Chỉ nên mang tính chất tham khảo, để có được dữ liệu chuẩn xác hãy liên hệ tới công ty hoặc cơ quan có thâm quyền cấp phép hoạt động.


Hệ thống đang xử lý yêu cầu...