Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Tri Thủy - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty Cổ Phần Minh Xuân Hương

Mã số thuế: 0109020903

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11-12-2019

Địa chỉ: Thôn Hoàng Nguyên, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Oliver Việt Nam

Mã số thuế: 0109014392

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06-12-2019

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Giáo Dục Thảo Quyên

Mã số thuế: 0108362372

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Thôn Tri Thủy, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...