Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Dương Tuấn

Mã số thuế: 0109065703

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2020

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Minh Đức

Mã số thuế: 0108953015

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-10-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Kuonganh

Mã số thuế: 0108769827

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04-06-2019

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến , Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Alu

Mã số thuế: 0108512596

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14-11-2018

Địa chỉ: Phố Mới, đội 12, thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...