Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Phúc Tiến - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty TNHH Vận Vải Và Thương Mại Đông Dương

Mã số thuế: 0109103042

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26-02-2020

Địa chỉ: Thôn Ứng Hòa, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Tùng Anh

Mã số thuế: 0109016960

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 09-12-2019

Địa chỉ: Phố Guột, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Hùng Phát

Mã số thuế: 0108947491

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-10-2019

Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phòng Chống Dịch Bệnh Xuân Hà

Mã số thuế: 0108769834

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 05-06-2019

Địa chỉ: Thôn Cổ Chế, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Cường Tú

Mã số thuế: 0108362397

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-07-2018

Địa chỉ: Thôn Cổ Chế, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...