Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Phú Túc - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty TNHH Mây Tre Xuất Khẩu Tuấn Minh

Mã số thuế: 0109137468

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Thôn Phú Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Giám Sát Xây Dựng Thương Mại Huy Hoàng

Mã số thuế: 0109060617

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 10-01-2020

Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Nhựa Giả Mây Toàn Cầu

Mã số thuế: 0109052609

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 08-01-2020

Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Dũng Đô

Mã số thuế: 0108363263

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 16-07-2018

Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...