Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Hồng Minh - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty Cổ Phần Đtxd Trung Đức

Mã số thuế: 0109018397

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06-12-2019

Địa chỉ: Số 366 phố Chợ Bóng, thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Hồng Bách

Mã số thuế: 0108917320

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26-09-2019

Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Sân Chơi Việt Nhật

Mã số thuế: 0108692691

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 09-04-2019

Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thiên Long Vĩnh Long

Mã số thuế: 0108601704

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 25-01-2019

Địa chỉ: thôn Tân Độ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 789 Việt Nam

Mã số thuế: 0108590594

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 16-01-2019

Địa chỉ: Thôn An Cốc, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Picopharma Quốc Tế

Mã số thuế: 0108533973

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03-12-2018

Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Xuân Dũng

Mã số thuế: 0108397382

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 09-08-2018

Địa chỉ: Đội 9, thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...