Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Châu Can - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty TNHH Cơ Giới Việt Thuận

Mã số thuế: 0109068542

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-01-2020

Địa chỉ: Thôn Bài Lễ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Anh

Mã số thuế: 0109020540

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 10-12-2019

Địa chỉ: Thôn Cầu Giẽ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH H&y Future

Mã số thuế: 0108897829

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13-09-2019

Địa chỉ: Thôn Lễ Thượng, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...