Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Bạch Hạ - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty TNHH Một Thành Viên Smart World

Mã số thuế: 0108958694

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 25-10-2019

Địa chỉ: Đội 7, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Hoàng Gia

Mã số thuế: 0108814646

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 09-07-2019

Địa chỉ: Thôn Hòa Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Việt Thanh

Mã số thuế: 0108710661

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 22-04-2019

Địa chỉ: đội 7, thôn Hòa Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Đức Việt Nam

Mã số thuế: 0108395152

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 08-08-2018

Địa chỉ: Thôn Hòa Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...