Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Thị Trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Và Thương Mại Quỳnh Anh

Mã số thuế: 0109098427

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24-02-2020

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Htech Hà Nội

Mã số thuế: 0109011708

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 05-12-2019

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tổng Hợp Quang Huy

Mã số thuế: 0108985708

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2019

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Sáng Soroban

Mã số thuế: 0108769898

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 05-06-2019

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Zpipe Việt Nam

Mã số thuế: 0108609735

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 01-02-2019

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Phú Lâm

Mã số thuế: 0108608812

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30-01-2019

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Cơ Khí Quý Phương

Mã số thuế: 0108474816

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-10-2018

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Gia Phát

Mã số thuế: 0108388067

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 08-08-2018

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Sunkids

Mã số thuế: 0108363577

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...