Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Thị Trấn Phú Minh - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội


Công Ty Cổ Phần Hobin Toàn Cầu

Mã số thuế: 0109131924

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-03-2020

Địa chỉ: Số 72, Đường 429, Tiểu khu Phú Thịnh, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cotam

Mã số thuế: 0109124645

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Số nhà 162 dãy A16, tiểu khu Đường, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng C&d Hà Nội

Mã số thuế: 0108704308

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-04-2019

Địa chỉ: Số 6 tiểu khu Phú Thịnh, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Wood Việt

Mã số thuế: 0108485550

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24-10-2018

Địa chỉ: Tiểu Khu Đường, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất An Sinh

Mã số thuế: 0108430512

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-09-2018

Địa chỉ: Số nhà 25 tiểu khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...